Keurmerkvergelijker.nl

Vergelijk ieder keurmerk op keurmerkvergelijker.nl

Waarvoor een keurmerk?

Een keurmerk is zowel voor de leverancier en verkoper van een product als de consument van groot belang. Wanneer u een bedrijf heeft en u verkoopt uitsluitend producten onder een keurmerk, dan staat u sterk en kunt u tevens goede feedback en hulp verwachten van dit keurmerk. Vooral bij onzekere klanten, kan een keurmerk ervoor zorg dragen, dat het betreffende product wel wordt aangeschaft. Miskopen en slechte garanties kunnen namelijk behoorlijk veel kosten met zich meebrengen. Door producten met een keurmerk aan te schaffen weet u wat u krijgt en zijn garantie en kwaliteit gewaarborgd. Afhankelijk van het product zijn keurmerken voor tal van doelen inzetbaar. Zo zien veel keurmerken er tegenwoordig op, of een product wel dier- en milieu vriendelijk vervaardigd is. Tevens zorgt een keurmerk voor tal van controles, zodat de betreffende producten aan alle eisen voldoen. Tal van keurmerken zijn bekend bij het publiek zodat het product zich zelf verkoopt.

Het belang van vergelijken

Door verschillende producten, diensten en keurmerken met elkaar te vergelijken, zorgt u ervoor dat u goed op de hoogte bent van de verschillen en wat er zoal te koop is. Vooral bij luxe en dure producten is het van groot belang, dat u vooraf een goed vergelijk doet. Vroeger hield vergelijken in, dat u de nodige aanbieders moest bezoeken. Tegenwoordig is vergelijken een eenvoudiger bezigheid door de vele online mogelijkheden. Tal van websites zijn dan ook speciaal voor het vergelijken van producten ontworpen. Door de keurmerken te vergelijken, weet u niet alleen welke producten en keurmerken er te koop zijn, maar ook wat u van de diverse keurmerken mag verwachten.

Beter voor de concurrentie

Voor bedrijven is het sterk aan te bevelen vanuit keurmerken zaken te gaan doen. U verbeterd daarmee uw positie op de markt en reclame is bij veel keurmerken overbodig. Keurmerken verkopen zich namelijk zelf wel wanneer ze al bij een breder publiek bekend zijn. Uiteraard brengt een keurmerk extra kosten en regels met zich mee, maar dit betaalt zich snel weer terug. Veel consumenten gaan namelijk voor kwaliteit en goede garantie, waardoor ze de bereidheid hebben iets meer te betalen. Producten met een keurmerk zijn in de meeste gevallen wel iets duurder, maar geven wel minder stress bij de klant en u als aanbieder.

Zijn er verschillende keurmerken?

Er zijn diverse keurmerken. Een en ander is uiteraard ook afhankelijk van de markt en het product. Keurmerken zijn op de volgende manieren in te delen:

  • Deelkeurmerk of Totaalkeurmerk. Een Deelkeurmerk stelt alleen de nodige eisen aan bepaalde eigenschappen van het product zoals bijvoorbeeld: Milieukeur( het product is dan voorzien van een ecolabel ). Het Totaalkeurmerk stelt daarentegen eisen aan alle eigenschappen van een product, die voor een klant van groot belang zijn.
  • Beheersvorm. Dit zijn keurmerken die beheerd worden door een onafhankelijke organisatie, die eisen stelt en regelmatig controles laat uitvoeren door onafhankelijke deskundigen.
  • Keurmerken die toegekend zijn aan een product, dienst, bedrijf of personen. Hier gaat het bijvoorbeeld om een ISO certificaat of een vakbekwaamheidcertificaat.

 

Wie controleert

De diverse keurmerken worden regelmatig gecontroleerd voor deskundige en onafhankelijke inspecteurs. Onafhankelijk wil hier zeggen dat de controleurs niets met leveranciers en consumenten te maken hebben. Verder moet er een geschillen en klachten regeling zijn. Wordt aan alle eisen voldaan dan kan het keurmerk erkend worden door de RvA. Er zijn echter ook tal van keurmerken zonder RvA erkenning omdat dit te veel werk en moeite kost.

Om te weten welke erkenningsregelingen er zijn is het raadzaam de catalogus voor keurmerken van het keurmerkinstituut in te zien.

 
Copyright 2009 - 2016 | keurmerkvergelijker.nl